Klubová výstava 2017

09.09.2017

V září roku 2017 jsem se zúčastnil klubové výstavy  konané ke 40 . výročí založení plemene v ATC Podroužek v Netolicích.  Soutěžil jsem ve třídě mladých a skončil na krásném čtvrtém místě. Všem jsem se moc líbil a podle paní rozhodčí, kdyby panička byla více zkušená, mohl jsem získat i lepší umístění. Byl jsem tam rozhodně nejkrásněji zbarvený. Na této akci jsem byl i bonitován a začínám pokukovat po psích slečnách.